traibaovip

TRAIBAOVIP - DỊCH VỤ CUNG CẤP TRAI GỌI, TRAI BAO, TRAI NGÀNH, CALL BOY VIP, MASSAGE GAY TẬN NƠI 24/24 TẠI SÀI GÒN - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG VÀ CÁC TỈNH THÀNH KHÁC.

Đảm bảo uy tín, chất lượng, an toàn & kín đáo, bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.

"LUÔN ĐÚNG HÌNH - ĐÚNG NHÂN VIÊN"

Chú ý: Quý khách hàng bấm vào khung hình nhân viên bên dưới để xem chi tiết thông tin một cách rõ ràng

Bình an jack
Mã số: 334
1.500.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Bình an jack

 • Ngoại hình: Menly, gym body, đô con, hàng to nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m82
 • Cân nặng: 75kg
Gon
Mã số: 333
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Gon

 • Ngoại hình: Trẻ đẹp, da trắng, massa giỏi, hàng khủng, cực dâm
 • Chiều cao: 1m76
 • Cân nặng: 68kg
Bi
Mã số: 332
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Bi

 • Ngoại hình: Massa chuyên, hàng khủng, dâm nhiẹt tình
 • Chiều cao: 1m74
 • Cân nặng: 68kg
Bino
Mã số: 331
1.000.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Bino

 • Ngoại hình: Trẻ dễ ghương, da trắng, massa giỏi
 • Chiều cao: 1m75
 • Cân nặng: 65kg
Thái nhật huy
Mã số: 330
1.000.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Thái nhật huy

 • Ngoại hình: Trẻ đẹp, thư sinh, ngoan hiền,massa giỏi, cực dâm
 • Chiều cao: 1m7
 • Cân nặng: 60kg
Nam
Mã số: 329
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Nam

 • Ngoại hình: Menly, massa giỏi, hàng to nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m77
 • Cân nặng: 70kg
Mr nhon
Mã số: 328
2.000.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Mr nhon

 • Ngoại hình: Menly, gym body 6 mui, nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m77
 • Cân nặng: 70kg
Nguyễn hoà
Mã số: 326
1.500.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Nguyễn hoà

 • Ngoại hình: Men, gym body đẹp, massa giỏi nhiêt tình
 • Chiều cao: 1m75
 • Cân nặng: 70kg
Nam
Mã số: 325
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Nam

 • Ngoại hình: Menly,hàng to khủng, massa giỏi
 • Chiều cao: 1m75
 • Cân nặng: 66kg
Khuê
Mã số: 324
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Khuê

 • Ngoại hình: Trẻ đêp,massa giỏi, cực dâm hàng to
 • Chiều cao: 1m75
 • Cân nặng: 67kg
Vĩnh thành
Mã số: 322
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Vĩnh thành

 • Ngoại hình: Massa giỏi, lam tình dâm, chiều khách
 • Chiều cao: 1m77
 • Cân nặng: 70kg
Hứa vĩ văn
Mã số: 323
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Hứa vĩ văn

 • Ngoại hình: Menly,massa giỏi cực dâm
 • Chiều cao: 1m75
 • Cân nặng: 70kg
Ninh sửu
Mã số: 321
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Ninh sửu

 • Ngoại hình: Trẻ đẹp,menly, massa giỏi, cực dâm
 • Chiều cao: 1m71
 • Cân nặng: 65kg
Ti
Mã số: 319
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Ti

 • Ngoại hình: Trẻ đẹp, menly, phục vụ giỏi, nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m73
 • Cân nặng: 67kg
Thành nguyễn
Mã số: 318
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Thành nguyễn

 • Ngoại hình: Gym body, đô con
 • Chiều cao: 1m72
 • Cân nặng: 68kg
Son hoàng
Mã số: 317
2.000.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Son hoàng

 • Ngoại hình: Men, body gym khủng,massa giỏi, nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m78
 • Cân nặng: 70kg
Linh
Mã số: 316
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Linh

 • Ngoại hình: Body gym, mình day, dâm nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m73
 • Cân nặng: 63kg
Hiếu văn
Mã số: 315
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Hiếu văn

 • Ngoại hình: Men, to con, lam tình giỏi, dâm nhiẹt tình
 • Chiều cao: 1m75
 • Cân nặng: 71kg
Winne- thanh
Mã số: 313
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Winne- thanh

 • Ngoại hình: Hotboy, trẻ đẹp , dễ thương, massa giỏi, cực dâm
 • Chiều cao: 1m73
 • Cân nặng: 64kg
Khue ng
Mã số: 314
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Khue ng

 • Ngoại hình: Menly, trẻ massa giỏi, nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m72
 • Cân nặng: 65kg
Mr thương
Mã số: 312
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Mr thương

 • Ngoại hình: Massa giỏi, làm tình cực dâm, nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m74
 • Cân nặng: 68kg
hùng
Mã số: 311
3.000.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

hùng

 • Ngoại hình: gym đẹp ,mặt đẹp
 • Chiều cao: 1m8
 • Cân nặng: 75kg
Tâm
Mã số: 310
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Tâm

 • Ngoại hình: Menly, gym body, massa tốt , hangf khủng
 • Chiều cao: 1m77
 • Cân nặng: 68kg
Mr nguyên
Mã số: 308
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Mr nguyên

 • Ngoại hình: Sinh viên, trẻ massa giỏi, nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m74
 • Cân nặng: 65kg
Mr an
Mã số: 307
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Mr an

 • Ngoại hình: Menly, gu lông lá, siêu dâm, lam tình cực giỏi
 • Chiều cao: 1m72
 • Cân nặng: 65kg
Nguyễn đạt
Mã số: 306
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Nguyễn đạt

 • Ngoại hình: Men, massa giỏi, cực dâm
 • Chiều cao: 1m77
 • Cân nặng: 70kg
Cậu ba
Mã số: 305
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Cậu ba

 • Ngoại hình: Men, massa giỏi, nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m72
 • Cân nặng: 67kg
Quốc cường
Mã số: 304
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Quốc cường

 • Ngoại hình: Menly, trai que,lam tình giỏi, cực dâm
 • Chiều cao: 1m78
 • Cân nặng: 69kg
Văn
Mã số: 303
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Văn

 • Ngoại hình: Trắng đẹp, massa giỏi, cực dâm
 • Chiều cao: 1m75
 • Cân nặng: 68kg
Trẫm là hoshib
Mã số: 302
1.500.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Trẫm là hoshib

 • Ngoại hình: Men, cao mình dây, hàng khủng massa gioi
 • Chiều cao: 1m79
 • Cân nặng: 69kg
Vũ
Mã số: 304
1.000.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

 • Ngoại hình: Trẻ đẹp, massa giỏi , cực dâm
 • Chiều cao: 1m73
 • Cân nặng: 65kg
Mr huy
Mã số: 303
1.500.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Mr huy

 • Ngoại hình: Men, hàng to , body day cao đẹp, massa giỏi
 • Chiều cao: 1m83
 • Cân nặng: 73kg
Thành gôm
Mã số: 301
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Thành gôm

 • Ngoại hình: Men, trai quê , massa gioi nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m75
 • Cân nặng: 67kg
Minh sáng
Mã số: 299
1.000.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Minh sáng

 • Ngoại hình: Trẻ, massa giỏi,dâm nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m73
 • Cân nặng: 66kg
Cu biển
Mã số: 298
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Cu biển

 • Ngoại hình: Men, massa giỏi, dâm nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m72
 • Cân nặng: 63kg
Mr nhân
Mã số: 297
2.000.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Mr nhân

 • Ngoại hình: Menly, body ngoại hình đẹp,hàng khủng
 • Chiều cao: 1m75
 • Cân nặng: 68kg
Mr hoang
Mã số: 296
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Mr hoang

 • Ngoại hình: Trẻ, massa giỏi, dâm nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m74
 • Cân nặng: 65kg
Adam
Mã số: 295
3.000.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Adam

 • Ngoại hình: Men, gym body chuẩn, massa giỏi, nhiệt tình
 • Chiều cao: 1m78
 • Cân nặng: 70kg
Huy nguyễn
Mã số: 294
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Huy nguyễn

 • Ngoại hình: Menly, gym ngực to,massa giỏi cực dâm
 • Chiều cao: 1m73
 • Cân nặng: 68kg
Ka
Mã số: 293
1.200.000đ/ shoot
Trai bao sài gòn - TPHCM

Ka

 • Ngoại hình: Gym body, menly massa giỏi
 • Chiều cao: 1m75
 • Cân nặng: 68kg

TRAIBAOVIP - Chuyên cung cấp trai bao sài gòn - TPHCM, dịch vụ Uy tín & Chuyên nghiệp & Nhanh chóng, với 100% đội ngũ nhân viên có tuổi đời còn trẻ & ngoại hình chuẩn, body đẹp, biết chiều lòng khách hàng, sẽ mang đến cho Quý khách những phút giây thư giản nhất.

Đối với những nhu cầu ngày càng khắt khe và đổi mới của Quý khách hàng, chúng tôi luôn tuyển chọn & sàng lọc nhân viên mới đẹp cả ngoại hình lẫn tính cách, biết chiều chuộn & đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều & đông đảo của khách hàng trên mọi miền tổ quốc, ngoài trai bao sài gòn - TPHCM chúng tôi còn cung cấp dịch vụ trai gọi tại khu vực Hà Nội, Đà nẵng, khu vực miền tây như cần thơ, cà mau, an giang & tất cả các khu vực khác cả nước - đến với TRAIBAOVIP để tận hưởng dịch vụ tốt nhất.

Để chào mừng những khách hàng mới đến với TRAIBAOVIP.COM, chúng tôi giảm giá 10% cho tất cả những khách hàng mới khi lần đầu sử dụng dịch vụ massage GAY tận nơi tại TRAI BAO VIP.